Méid an Téacs

Oifigeach Eagrúcháin á earcú ag Gael-Linn

Lúnasa 1, 2017

GaelLinnHeader

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais do phost mar Oifigeach Eagrúcháin i Rannóg na Scéimeanna.

Próifíl an Phoist:
• Cabhrú le stocaireacht agus eagrúchán i leith scéimeanna Gael Linn don aos óg agus sa réimse oideachais, ar a n-áirítear: Comórtais Díospóireachta, Coirm, Gaelbhratach, Scléip, Féilte Peile.
• Freastal ar imeachtaí éagsúla timpeall na tíre
• Tacú le beartais oideachais agus siamsaíochta eile de chuid Gael Linn
• Riaradh ar shuíomh idirlín Gael Linn agus ar na meáin shóisialta.

Riachtanais don phost:
• Líofacht agus cruinneas sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, idir labhairt agus scríobh
• Scileanna agus taithí ríomhaireachta agus cumarsáide
• Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaeilge agus ar na meáin shóisialta
• Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr
• Bheith ábalta feidhmiú go haonarach nó mar chuid de fhoireann

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath ach beidh méid áirithe taistil i gceist. Spriocdáta le haghaidh iarratais: 18 Lúnasa. Tá an post seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.
Foirm iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie