Méid an Téacs

Oifigeach Forbartha ag Teastáil

Márta 21, 2007

Tá folúntas ag GAELSCOILEANNA TEO.

d’OIFIGEACH FORBARTHA

(ar chonradh 3 bliana)

Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun réimse oibre na heagraíochta i mbunú agus i mbuanú scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iarbhunleibhéal a phleanáil agus a chur i gcrích ar ardchaighdeán. Ceadúnas tiomána iomlán ceadúnas iomlán agus teacht ar charr.

Scála Tuarastail: €29,152 – €46,253 (ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí).

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaithe na ngaelscoileanna bunleibhéil agus dara leibhéal. Is é an gaeloideachas an réimse oideachais is mó fáis agus forbartha in Éirinn le 30 bliain anuas agus tá GAELSCOILEANNA TEO. chun tosaigh san fhás agus san fhorbairt sin.

Foirm iarratais, sainchuntas agus critéir uilig an phoist le fáil ó

www.gaelscoileanna.ieblathnaid@gaelscoileanna.ie nó trí ghlaoch ar 0868050335.

Spriocdháta le haghaidh iarratais comhlánaithe: 5.00i.n. Dé hAoine, 13 Aibreán 2007

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta seo.

Foirm Iarratais

Sainchuntas Poist