Méid an Téacs

Post do Phríomhoide Fógraithe

Meitheamh 28, 2013

Cuireann Bord Bainistíochta Ghaelscoil Naomh Pádraig fáilte roimh iarratais do phost mar phríomhoide ag tosnú ar an 28 Lúnasa 2013. Duine fuinniúil, le fís phearsanta do fhorbairt iomlán na scoile, le taithí bainistíochta agus sárscileanna riaracháin agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge atá de dhíth. Duine a cheiliúrann uathúlacht an pháiste agus a chuirfeadh leis an ardchaighdeán oideachais atá bainte amach go dtí seo atá uainn, a dhéanfadh forbairt iomlán ar an bpáiste sna gnéithe ceoil, teicneolaíochta, timpeallachta agus spóirt.

Bunaíodh Gaelscoil Naomh Pádraig (Uimhir Rolla:19940G) i 1989 agus tá sí lonnaithe i bhfoirgneamh buan nua-aimseartha ar Bhóthar an Chaisleáin, Leamhcán, Contae Bhaile Átha Cliath ó 2000. I Mí Mheán Fómhair beidh 22 múinteoir buan ar an bhfoireann, an príomhoide san áireamh, agus 480 dalta (figiúr réamh-mheasta) ar na rollaí. Is scoil chaitliceach í faoi phátrúnacht an Ardeaspaig, i nArddeoise Bhaile Átha Cliath.

Seol an fhoirm iarratais chaighdeánach do phríomhoidí, maraon le fianaise ar cháilíochtaí, teastas oideachais reiligiún, deimhniú ar chlárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus comhlíonadh ghrinnfhiosrúchán reatha na nGardaí chuig an gCathaoirleach, Gaelscoil Naomh Pádraig, Bóthar an Chaisleáin, Contae Bhaile Átha Cliath roimh an 15 Iúil 2013 ag 17.00.

Féach ar www.educationposts.ie