Méid an Téacs

Rúnaí de dhíth ar Ghaelscoil an Chaisleáin

Lúnasa 8, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá Rúnaí á earcú go páirt-aimseartha ag Gaelscoil an Chaisleáin don bhliain seo chugainn. 12 in aghaidh na seachtaine a bheidh i gceist.

Is bunscoil lán-Ghaelach, ilchreidmheach, nua-bhunaithe í seo. Is é an Foras Pátrúnachta patrún na scoile. Tá caighdeán maith Gaeilge labhartha agus scríofa riachtanach don bhfolúntas seo. Caithfidh ardscileanna idirphearsanta, cumarsáide, ríomhaireachta agus bainistíochta oifige a bheith ag iarratasóirí. Caithfear ríomhfhiosrú na nGardaí a dhéanamh.

Caithfear litir iarratais mar aon le cv agus reifreann a sheoladh ar ríomhphost chuig iarrataisgsanc@gmail.com.

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an dara lá fichead de mhí Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/90733.