Méid an Téacs

Aiseolas maidir le Béaltriail na hArdteiste á lorg ag an CNCM

Aibreán 30, 2013

Ta suirbhé foilsithe ag an gComhairle Náisiúnta Churaclaim agus Measúnachta maidir le Béaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta ag an nGnáthleibhéal nó ag an Ardleibhéal.

Tá an suirbhé dírithe ar iarrthóirí Ardteiste a thug faoin mBéaltriail le déanaí agus iarrfar orthu a dtuairimí a roinnt i nGaeilge nó i mBéarla maidir lena dtaithí féin.

Cuireadh roinnt athruithe i bhfeidhm ar an scrúdú i mbliana agus anois tá 40% de mharcanna na hArdteiste Gaeilge á mbronnadh ar an mbéaltriail. Ba mhian leis an CNCM aiseolas a bhailiú maidir leis na hathruithe seo agus an tuairim comónta i measc iarrthóirí a mheas. Beidh tionchar ag an aiseolas seo ar an tslí a bhfoghlaimeoidh scoláirí an Ghaeilge ar an meánscoil amach anseo.

Is féidir teacht ar an suirbhé, nach nglacann ach 10 nóiméad, tríd an nasc seo https://www.surveymonkey.com/s/P2DRFYM.

Foilsithe ar Gaelport.com