Méid an Téacs

An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – Gairm ar Pháipéir

Eanáir 19, 2018

Tá beartaithe An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais, a chur ar siúl i gColáiste Mhuire gan Smál ar an 18-19 Bealtaine 2018. Tabharfaidh an chomhdháil seo deis do theangeolaithe, do thaighdeoirí agus do mhúinteoirí an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus do phobal an tumoideachais go hidirnáisiúnta, iniúchadh a dhéanamh ar shaincheisteanna agus ar fhorbairtí comhaimseartha ag leibhéil éagsúla le súile úra. Beidh páipéir agus póstaeir faoi na snáitheanna a leanascurtha ar fáil:

• An Teagasc, an Fhoghlaim agus an Measúnú a nascadh sa Tumoideachas
• Féinmheastóireacht Scoile, Ceannaireacht agus Forbairt Oideoir
• Beartas agus an Nuálaíocht i bPobail Dhátheangacha/Ilteangacha.
GAIRM AR PHÁIPÉIR AR SIÚL ANOIS! Spriocdháta: 09 Feabhra 2018. Cuirfear fáilte roimh pháipéir i nGaeilge agus i mBéarla.
The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education – Immersion Education: Opportunities and Best Practices will take place in Mary Immaculate College, Limerick, Ireland from 18-19 May 2018.
At the conference, key issues in language immersion education will be explored under the following strands
• Linking Teaching, Learning and Assessment in Immersion
• School Self-Evaluation, Leadership and Educator Development
• Navigating Policy and Innovation in Bilingual/Multilingual Communities.

This Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education will provide opportunities for academics, practitioners and professionals to exchange and discuss new directions and research in the ever-evolving field of immersion education.
THE CALL FOR PAPERS IS NOW OPEN!
Additional information is available at the conference website at www.tumoideachas.ie

Please join us here in Mary Immaculate College in May 2018. Lets explore the dilemmas of language immersion education together! Bí linn!