Méid an Téacs

An Polasaí don Oideachas Gaeltachta – Sraith Chruinnithe á heagrú ag Gaeloideachas

Bealtaine 17, 2017

I gcomhthéacs an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta agus na hImlitreach a chuaigh amach ón Aonad Gaeltachta go dtí na scoileanna Gaeltachta ar an 28 Aibreán 2017 a shonraigh gurb é an 15 Meitheamh 2017 an spriocdháta don Léiriú Spéise, tá sé beartaithe ag Gaeloideachas sraith de sheisiúin plé agus forbairt tuisceana ar an tumoideachas a chur ar bun sna Gaeltachtaí, mar atá leagtha amach sa tábla thíos. Beidh fáilte roimh na pobail scoileanna ag na seisiúin plé seo.  Beidh saineolaí ar an tumoideachas agus príomhoidí atá ag cur an tumoideachais i bhfeidhm ar na painéil chainteoirí.

 

Dé Luain 22 Bealtaine

                              7i.n.

Óstán Loch Altan, 

Gort a’ Choirce,

Co Dhún na nGall   

Ag freastal ar Ghaeltacht

Dhún na nGall

Dé Máirt 23 Bealtaine 

                               7i.n.

Óstán  an Clayton,

Bóthar Muine Mheá,

Baile an Bhriotaigh,

Gaillimh. 

Ag freastal ar Ghaeltachtaí

na Gaillimhe agus na Mí.

De Céadaoin  24 Bealtaine

                                7i.n.

     

Óstán Malton,

Cill Áirne,

Co Chiarraí

Ag freastal ar Ghaeltachtaí Chiarraí, Chorcaí agus Phort Láirge.
Dé Máirt 30 Bealtaine

                                 7i.n.    

Óstán an Broadhaven,

Béal a Mhuirthid,

Co Mhaigh Eo.

Ag freastal ar Ghaeltachtaí

Mhaigh Eo.