Méid an Téacs

Búla bos do Chúla Búla!

Lúnasa 30, 2013

Fad is atá páistí ar fud na tíre ag filleadh ar scoil, tá comhlacht siamsaíochta Gaelach amháin ag obair go dian le cinnte a dhéanamh go mbeadh siad ag súil le rud amháin i mbliana. Is í sin an Ghaeilge. Cuireann Cúla Búla rogha nua ar fáil a thugann deis dóibh spraoi a bhaint as an gcóisir trí mheán na Gaeilge.

Ag tarraingt ar an dtaithí acu ar oideachas agus amharclannaíocht do daoine óga, tá eispéireas Gaelach, draíochtiúil, spraoiúil cruthaithe ag Cúla Búla Parties a lasann grá don teanga sa teach. Mar thoradh ar rath a chomh-chomhlacht Dagda Theatre le foghlaim ghníomhach teanga tríd ceardlanna is drámaí, d’aithin bunaitheoir Cúla Búla, Clódagh Nic Gabhann, go raibh gá ann an ghrá luath seo don teanga a chothú le siamsaíocht chóisir; draíocht, puipéidí, péintéail aghaidhe agus múnlú balúin san áireamh; “ Is simplí é an fáth gur bhunaigh mé Cúla Búla. Tá áit lárnach ag an nGaeilge i mo chroí féin agus feictear domsa cé chomh tapaidh is a athraíonn meon an pháiste. Cruthaigh eispéireas deafach dóibh agus iad an-óg agus bláthóidh an ghrá.”

Cuireann Cúla Búla Parties an ‘Cúl-a’ ar ais sa Ghaeilge. Le tuilleadh eolas a fháil faoi NPAS Loinnir, caith súil ar www.culabulaparties.com, glao ar (01)5357595 nó déan nasc linn ar Facebook agus coinnigh súil amach do thaisicintí speisialta www.facebook.com/culabulaparties.

Clódagh Nic Gabhann, 0852130384, clodagh@culabulaparties.com

Cúla Búla