Méid an Téacs

Ceistneoir d’iarscoláirí iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge

Eanáir 26, 2018

Tá taighde ar bun ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus ag Ollscoil na Ríona, Béal Feirste  ar son na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) ar mhaithe leis na buntáistí agus na dúshláin a bhíonn ag iar-scoláirí iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus iad ag freastal ar an oideachas tríú leibhéil.
 
Tá eolas ar an taighde sin faoi iamh mar aon le dindiúirí teagmhála na dtaighdeoirí más mian leat teagmháil a dhéanamh leo.
 
Táthar ag súil go gcuirfidh an taighde seo leis an tuiscint atá againn ar na riachtanais teanga agus oideachais atá ag iar-scoláirí an oideachais lán-Ghaeilge agus na slite is fearr gur féidir freastal ar na riachtanais sin. Chuige sin, tá ceistneoir deartha d’fhonn eispéireas na mac léinn ar an ábhar seo a fhiosrú. 
 
Féach thíos nasc don cheistneoir agus ba mhór acu dá mbeadh iarscoláirí sásta é a líonadh.
CEISTNEOIR D’IAR-SCOLÁIRÍ IAR-BHUNSCOILEANNA LÁN-GHAEILGE 
 
Mar chuid den taighde seo, beidh grúpaí fócais á reachtáil le hiar-scoláirí iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Beidh na grúpaí fócais ar siúl i mí Márta 2018. Más mian leat páirt a ghlacadh sna grúpaí seo, bheadh na taighdeoirí fíorbhuíoch dá bhféadfá do chuid dindiúirí a chomhlanú ag an nasc thíos, nó sin teagmháil dhíreach a dhéanamh leis na taighdeoirí.
 
NASC DO LACIME 3 _CÉIM2
 
Má bhíonn ceist ar bith agat i dtaobh an taighde seo, déan teagmháil leis an Dr. Laoise Ní Thuairisg, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Teil: +353 1 8842323

Rphost: laoise.nithuairisg@dcu.ie