Méid an Téacs

Coláiste Feirste – Múinteoir le Béarla á lorg

Márta 29, 2012

Is é an t-aon iarbhunscoil lánGhaeilge i mBéal Feirste é Coláiste Feirste. Is scoil chuimsitheach í a fhreastalaíonn ar riachtanais gach ábaltachta.

Tá sé tiomanta don tsíorfhorbairt agus don síorfheabhsú agus bíonn deiseanna maithe don fhorbairt ghairme ann. Tréimhse mháithreachais le clúdach (Meán Fómhair 2012 – Feabhra 2013)

Múinteoir le Béarla

Bheadh sé ina bhuntáiste dá mbeadh an t-iarrthóir in ann Spáinnis ag EC3 a theagasc fosta.

Le tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais a fháil, glaoitear ar:-
Coláiste Feirste
Guthán:+0044 (0)28 90320707 nó is féidir foirm a iarraidh ar sheoladh ríomhphoist:- rmhicanlia963@c2kni.net

Caithfidh foirmeacha iarratais bheith ar ais ag an Choláiste roimh:  12:00 meánlae 19 Aibreán 2012

Is fostóir comhdheiseanna Coláiste Feirste

Tá tuilleadh eolais faoin scoil ar fáil ar:www.colaistefeirste.com