Méid an Téacs

Comhdháil & Cruinniú Cinn Bhliana An Fhorais Phátrúnachta

Nollaig 18, 2015

Comhdháil & Cruinniú Cinn Bhliana An Fhorais Phátrúnachta
Ionad: Óstán Knightsbrook, Baile Átha Troim, Co. na Mí
Dáta: 4 – 5 Márta 2016
Beidh Comhdháil agus Cruinniú Cinn Bhliana An Fhorais Phátrúnachta ar siúl i mbliana ar an agus 5ú Márta 2016 san óstán Knightsbrook, Baile Átha Troim, Co. na Mí. Pléifear neart ábhar a bhfuil tóir mór orthu sna scoileanna; earcaíocht, éiteas scoile agus airgeadas scoile san áireamh. Beidh aoichainteoirí, saineolaithe oideachais, seastáin eolais agus go leor eile nach iad ar an lá.

Tá sé tábhachtach go mbeadh Príomhoidí, Cathaoirligh agus an méid ionadaithe ó na Boird Bhainistíochta agus is féidir a bheith ag an ócáid seo. Beidh níos mó sonraí go luath san athbhliain.