Méid an Téacs

Comhdháil & Cruinniú Cinn Bhliana CAER 2016

Nollaig 18, 2015

Is cúis mhór onóir dúinn i mbliana go bhfuil Comhdháil agus Cruinniú Cinn Bhliana CAER á n-eagrú in Éirinn i dteannta le Comhdháil An Fhorais Phátrúnachta. Is Cumann é CAER de ghrúpaí san Eoraip a bhíonn ag múineadh agus ag obair trí mhionteangacha. Is cúis mhór áthais dúinn aoi-chainteoirí as Éirinn agus ó thar lear a bheith ag teacht chun labhairt ar an dátheangachas na buntáistí a bhaineann leis agus na modhanna is fearr chun é a bhaint amach. Beidh a lán le foghlaim ag aon duine nó grúpa atá bainteach le cur chun na Gaeilge agus an tumoideachas lán-Ghaeilge ón gComhdháil seo.

Beidh clár agus sonraí na Comhdhála ar fáil go luath san athbhliain. Gach eolas le fáil ó oifig An Fhorais ag 01-629411 agus ó Gaelscoileanna Teo ag 01-8535195.