Méid an Téacs

Comhsheimineár Gaelscoileanna Teo. agus Forbairt Naíonraí Teo.

Samhain 25, 2010

Tá comhsheimineár á reáchtáil ag Gaelscoileanna Teo. le Forbairt Naíonraí Teoranta a phléfidh leis an ngaol atá idir an Curaclam Bunscoile agus Aistear (Creatchuraclam na Luathóige) agus Síolta (An Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-Óige) . Beidh nua-shonrú á dhéanamh chomh maith ar fhorbairt moltaí maidir leis an aistriú ón naíonra chuig an mbunscoil lán-Ghaeilge. Reáchtáilfear an seimineár in Óstán Ashling, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8 (in aice le Stáisiún Heuston)  maidin Sathairn, 4 Nollaig  2010.

Tá cuireadh chuig an seimineár ag dul chuig príomhoidí na mbunscoileanna, múinteoirí na naíonáin agus stiúrthóirí naíonraí le féachaint ar na struchtúir seo don luath-oideachas. Beidh rannpháirtíocht ón dá leibhéal an-tábhachtach chuige seo agus ba bhreá linn múinteoirí na naíonáin a spreagadh le freastal air. Tugann a leithéid de seimineár deiseanna do stiúrthóirí naíonraí, príomhoidí agus múinteoir naíonáin teacht le chéile agus plé a dhéanamh agus foghlaim faoi obair a chéile.

Ní bheidh ach €30 an rannpháirtithe ar an seimineár agus cuirfear lón ar fáil díreach i ndiaidh an tseimineár. Tá bileog eolais le clár agus foirm clárúcháin le híoslódáil anseo:  Bileog Eolais

Má tá aon cheist agat maidir leis an seimineár tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh liom ag nora@gaelscoileanna.ie  nó ag 01-8535191.