Méid an Téacs

Comórtas d’iar-bhunscoileanna

Samhain 16, 2011

Seolaigí isteach bhur dtionscadail taighde agus bígí istigh ar dhuais!

Fáilteoidh foireann logainm.ie roimh thionscadail taighde ar théama na logainmneacha. Roghnófar iarrachtaí áirithe le cur ar ár suíomh agus tá trí dhuais le baint. Tá treoracha don tionscadal taighde ar fáil ag http://www.logainm.ie/scoil/pdf/fiontar-scoil2-11-tionscadal-taighde.pdf. Is féidir formáidí difriúla nó meascán díobh á úsáid chun do thaighde a chur i láthair: téacs, cairt bhalla, meabhairmhapa, grianghraif, léaráidí/íomhánna, póstaer, leabhrán, físeán gearr, cur i láthair Powerpoint nó agallamh taifeadta.

Cuirfear duaiseanna de luach €300, €200 agus €100 ar fáil do na tionscadail a bhuafaidh an comórtas. Beidh na duaiseanna le dáileadh ag an múinteoir. Taispeánfar roinnt de na tionscadail taighde ar www.logainm.ie. Ba cheart an fhoirm iarratais thíos a líonadh agus í a sheoladh mar aon le bhur dtionscadail taighde chuig ‘Comórtas d’iar-bhunscoileanna’, Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9 nó chuig an seoladh ríomhphoist logainm@dcu.ie. Spriocdháta: 29 Feabhra 2012.

Glacfar le tionscadail a bheidh go hiomlán i nGaeilge nó tionscadail dhátheangacha a mbeidh 50 faoin gcéad ar a laghad den ábhar iontu i nGaeilge. Tabharfar marcanna bunaithe ar mhodhanna taighde, caighdeán an ábhair agus ar shlacht agus nuálaíocht an chur i láthair. Fiosruithe chuig logainm@dcu.ie.

Foirm Iarratais Logainm.ie