Méid an Téacs

Craobh Seán Treacy, C.C.É. – COMÓRTAS AISTE GAEILGE

Nollaig 15, 2011

Tugtar cuireadh do dhaoine óga páirt a ghlacadh i gComórtas Aiste Gaeilge.

Ábhar na hAiste
Beidh fáilte faoi leith roimh aistí ar théamaí áitiúla, cibé áit sa domhain ina gcónaíonn tú.  Beidh béim ar eolas, chur i láthair agus ar an nGaeilge sna hábhair seo leanas –

  • Ceol – ceoltóirí, cumadóirí, foinn, fleadhanna ceoil, bailitheoirí ceoil, stair, úirlisí, Comhaltas Ceoltóirí Éireann (CCÉ) &rl.
  • Amhránaíocht – amhránaithe, stair na n-amhráin, scéalta, stíl, focail, foinn &rl.
  • Damhsa – rinceoirí nó múinteoirí rince, damhsa ar an sean-nós agus rince seiteanna, Riverdance &rl.
  • Teanga – béaloideas, litríocht, cainteoirí dúchasach, focail agus nathanna cainte, an Ghaeltacht agus scoileanna samhraidh, na meáin cumarsáide, na heagrais atá ag plé le dul chun chinn an teanga &rl.
  • Aon Ábhar Eile!

Duaiseanna
Faoi 18         Faoi 15      Faoi 12
€250            €200          €100
€175             €150           €80
€125             €100          €60
€75 x 2        €55 x 2       €40 x 5
Bronnfar an trófaí “DÚCHAS” ar an aiste is fearr a bhaineann le ceol, amhránaíocht, damhsa agus teanga.  Coiméadfar na haistí san gCartlann, CCÉ, agus beidh siad ar fáil don phobal.

Rialacha an Chomórtais

  • Seol na haistí lámhscríofa (1,200 focail ar a mhéid), maraon le d’ainm, seoladh agus dáta breithe, roimh 16 NOLLAIG 2011 chuig An Rúnaí, Craobh Seán Treacy, 6 Clós Whitethorn, Baile Átha Cliath 5.
  • Is féidir ábhair breise a chur isteach ar mheáin ar bith.
  • Obair an iarrathóra amháin is gá a bheith ann. Chomh maith leis an aiste lámhscríofa beidh fáilte roimh cóip leictreonach den aiste chun cabhrú leis an léirmheastóireacht agus chun é a choiméad san gCartlann  (seol an cóip agus aon ábhair eile leictreonach chuig eolas@seantreacycce.com).
  • Is gá an iarrathóir bheith faoi bhun 12/15/18 mbliana d’aois ar 1ú Eanair 2011.
  • Bronnfar na duaiseanna i rith Seachtain na Gaeilge, Mí an Mhárta, 2012.

Eagraithe ag Craobh Seán Treacy, CCÉ le tacaíocht ó Foras na Gaeilge