Méid an Téacs

Cruinnithe Réigiúnacha Poiblí

Feabhra 28, 2012

Tá Foras na Gaeilge ag eagrú cruinnithe réigiúnacha poiblí ar na dátaí thíos chun deis a thabhairt don phobal tuairimí a nochtadh maidir leis an tSamhail Nua Mhaoinithe d’Earnáil Bhunmhaoinithe na Gaeilge.

Beidh na cruinnithe ar siúl sna hionaid a leanas ag tosú ar 7.00i.n.

Dé Luain, 5 Márta – Óstán Meadowlands, Páirc na Darach, Trá Lí, Co. Chiarraí
Déardaoin, 8 Márta – Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste BT12 6AH
Dé Luain, 12 Márta – Óstán Menlo Park, Gaillimh
Dé Céadaoin, 14 Márta – Ceannáras Fhoras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Eolas faoin tSamhail Nua Mhaoinithe agus na Doiciméid Chomhairliúcháin ar fáil ag: www.gaeilge.ie/samhail

Beidh seirbhís aistriúcháin chomhuaineach ar fáil.