Méid an Téacs

Cruinniú Poiblí – Gaelcholáiste i nDún Droma

Samhain 24, 2011

Coláiste Dún Droma, Bóthair Sydenham, 29ú Samhain @ 20:00

Cuireann Coiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath agus Bunchoiste Scoile Gaelcholáiste Dheisceart Átha Cliath cuireadh chugat bheith linn ag cruinniú poiblí chun an Gaelcholaiste nua go n-osclófaidh i nDún Droma i 2014 a phlé. Scoil illchreidimheach, do buachailí agus cailíní, gan táille atá i gceist againn. Tá níos mó na 1300 dáltaí ag freastail ar Gaelcholáistí CGCAC i mbliana i mBaile Átha Cliath, agus tá saineolas ag foireann CGCAC i gcúrsaí oideachais trí mheán na Gaeilge le fada anois.

Beidh an Coiste Gairmoideachas ag déanamh irratais ar phátrúnacht an Ghaelcholáiste; iarratas a bheidh an-láidir mar thoradh ar an sain-taithí ata aige ar na cursaí seo, a riar áiseanna agus airgeadú cuí. Mar pátrún, cuirfidh an Coiste Gairmoideachais an Gaelcholáiste ar bun i bhfoirgneamh atá in a sheilbh acu ar Bóthar Sydenham. Mar seo, beidh buncloch an-láidir faoin scoil nua ón tús agus beidh foireann na scoile, na tuismitheoirí agus na páistí in ann a n-intinn a dhíriú ar cúrsaí oideachais den scoth.

Chun tuileadh eolais a fháil faoinár bpleananna agus tacaíocht a thabhairt dúinn, bí linn ar an oíche.

http://www.gaelcholaiste.com/blog/