Méid an Téacs

Cumas litearthachta a thuar i bpáistí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta

Meán Fómhair 18, 2018

Ar mhaith le do scoil bheith rabbpháirteach i staidéar maidir le cumas litearthachta a thuar i bpáistí óga?

Cad í aidhm an staidéir seo?
Is í aidhm an staidéir seo ná an nasc idir scileanna áirithe – an fheasacht fóineolaíochta, an chuimhne fheidhmiúil agus luas próiseála – agus an litearthacht a fhiosrú sa Ghaeilge.
What is the aim of the study?
The aim of this study is to investigate how certain skills – phonological awareness, speed of processing and working memory –  contribute to literacy ability in Irish and English.

Céard atá i gceist leis an staidéar?
Iarrfar ar scoláirí sna Naíonáin Bheaga, sna Naíonáin Mhóra agus i Rang a hAon a bheith páirteach sa staidéar.

​Iarrfar ar na rannpháirtithe tascanna simplí a dhéanamh sa Ghaeilge agus sa Bhéarla.

​Is staidéar fadtéarmach é seo. Iarrfar ar rannpháirtithe na tascanna a dhéanamh

  • uair amháin idir Mí Eanair agus Mí an Mheithimh 2019;
  • uair amhain idir Mí Éanáir agus Mí an Mheithimh 2020.
 What does the study involve?
Pupils in Junior Infants, Senior Infants and First Class will be invited to participate.

​Each participant will complete simple tasks in Irish and in English.

​​This is a longitudinal study, and children will be asked to complete the tasks

  • on one occasion between January and June 2019.
  • on one occasion between January and June 2020.

Más príomhoide nó múinteoir tú, agus más mian leat go mbeidh do scoil páirteach sa staidéar: