Méid an Téacs

Deontais Roinn na Gaeltachta chuig Coláiste Ghobnait

Feabhra 28, 2013

Ba bhreá linn i gColáiste Ghobnait glacadh le scoláirí don scoilbhliain 2013-2014.

Clúdaíonn deontas na Roinne lóistín na scoláirí fad a bhíonn siad ar an oileán.

Tá go leor buntáistí ag baint le Coláiste Ghobnait:

 • Beidh an scoláire ag cónaí le teaghlach ar an oileán ina labhraítear Gaeilge an t-am ar fad
 • Beidh seans iontach ag scoláirí barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge. Is í an Ghaeilge teanga labhartha mhuintir an oileáin agus comhluadar na scoile (smaoinigh ar 40% don Bhéaltriail sa Ghaeilge)
 • Tá rogha leathan ábhar ar fáil
 • Tá líon beag scoláirí i ngach rang
 • Tá na háiseanna nua-aimseartha go léir ar fáil
 • Tá mionríomhair glúine ar fáil do na ranganna sa Teastas Sóisearach agus sa chéad bhliain Ardteisiméireachta
 • Tá áis físchomhdhála sa choláiste
 • Tá páirc uile-aimseartha in aice na scoile
 • Tá páirc imeartha againn
 • Tá cúirteanna cispheile againn
 • Tá cúirt leadóige againn
 • Tá eitpheil ar fáil
 • Tá áiseanna liathróid láimhe ar fáil
 • Tá gach duine ina gcónaí in aice na scoile
 • Tá gach áis in aice láimhe

Is fiú féachaint ar na súiomhanna gréasáin seo agus feicfidh tú íomhánna den oileán:

 • www.inisoirr-island.com
 • www.colaistelaichtin.ie

Tuilleadh eolais:

Coláiste Ghobnait, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe.
Teil/faics: 099 75016
Ríomhphost: priomhoide.cg@cogalvec.ie