Méid an Téacs

Dowds chun ábhar de mhúinteoirí oiriúnigh i ngaelscoileanna a árdú

Márta 31, 2011

Tá Robert Dowds TD (Lucht Oibre, Átha Cliath Lár-Thiar) chun na fadhbanna atá ag Gaelcoileanna ag iarraidh postanna a líonadh a ardú.

Tar éis bualadh le ionadaithe ó roinn na Gaelcoileanna, tá an Teachta Dowds buartha nach bfhuil Gaeilge de caighdeáin sach ard ag roinnt múinteoirí ata ag obair i nGaelscoileanna, nach bhfuil siad óiriúnach chun bheith ag múineadh i dtimpeallacht lán Ghaelach agus go bhfuil daltaí ag fulaignt dá mbarr.

Faoi bhun na riaracháin atá i bhfeidhm faoi láthair, níl aon panéil le haghaidh Gaelscoileanna atá An Fóras Pátrúnachta acu mar patrún.

De bharr seo, bíonn iachall ar Gaelscoileanna múinteoirí a fhostú ó na gnáth panéil le haghaidh múinteoirí, agus uaireanta is múinteorí nach bhfuil Gaeilge de chaighdeán sach ard is gá dóibh a fhostú.

Dúirt Robert Dowds, TD den Lucht Oibre do Átha Cliath Lár Thiar:

“Tar éis dom bualadh le ionadaithe ó Gaelscoileanna, ta se soiléir nach bhfuil na riarachain ó thaobh múinteoirí i nGaelscoileanna a fhostú oiriúnach. Bíonn iachall ar Gaelscoileanna múinteoirí a fhostú nach bhfuil caighdeáin Gaeilge sách ard acu chun múineadh agus oibre a dhéanamh  go hiomlán trí Gaeilge,

Tá panéil ann le haghaidh bunscoileana faoi phatrún an Eaglais Caitliceach agus Eaglais na hÉireann, ach níl ceann ann le haghaidh Gaelscoileanna.

Ta mé tar eis ceist parliaminte a chur síos ar an abhar seo agus tá mé ag iarraidh ar an tAire Oideachas agus Scileanna chun panéil ar leith a bhunú le haghaidh Gaelscoileanna nó seachas sin, chun an túdarás a thabhairt dóibh agallamh a chur ar na múinteoirí ó na panéil eile chun déanamh cinnte de go bhfuil múinteoirí a fhostú ag Gaelscoileanna go bhfuil Gaeilge sách maith acu.

Má tá iachall ar Gaelscoileanna múinteoir a fhostú agus muna bhfuil Gaeilge sách maith acu, is iad na páistí atá chun cailleadh amach tríd torthaí oideachais agus scileanna teanga níos measa ná mar a mbeadh acu da mba rud é go raibh caighdeáin Gaeilge ard ag an múinteoir.

Níl sé seo inghlactha agus táim ag glaoch ar an tAire Oideachas chun paneil múinteoirí ar leith a bhunú ar son Gaelscoileanna.”