Méid an Téacs

Dréacht-churaclam Teanga na bunscoile: Comhairliúchán ar siul

Aibreán 24, 2014

Tá dréacht-churaclam teanga na bunscoile curtha amach ag an CNCM ar chomhairliúchan mar a bhaineann le gach gach páiste ó na Naíonáin Bheaga go dtí Rang 2 i Scoileanna meán Béarla agus i Scoileanna lán-Ghaeilge. Maireann an comhairliúchán ó anois go dtí 30 Bealtaine. Freagraíonn sé don aiseolas a thug múinteoirí ar bhealaí chun curaclam 1999 a fheabhsú don Bhéarla agus don Ghaeilge agus léiríonn sé taighde agus forbairtí nua i bhfoghlaim teanga páistí. Fáilteofar go mór roimh thuairimí na scoileanna lán-Ghaeilge agus cuirfear moltaí agus aiseolas san áireamh sa chéad dréacht eile a fhorbrófar. Is deis an-mhaith í seo do scoileanna lán-Ghaeilge tionchar a imirt ar fhorbairt an churaclaim agus ar fheasacht a mhéadú ar riachtanais ar leithligh na scoileanna lán-Ghaeilge i dtaobh teangacha an churaclaim.

Tá dréacht churaclam teangacha na bunscoile ar fáil anseo: Curaclam Teanga na Bunscoile. Freisin, gheobhaidh tú sa nasc seo achoimre fheidhmeach ar an tuarascáil taighde a scríobh Pádraig Ó Duibhir agus Jim Cummins, 2012.

Fáiltítear roimh aiseolas ar líne, de réir na dtreoracha atá leagtha amach sa nasc thíos, nó más maith leat aiseolas ar ríomhphost a chur chugainn (blathnaid@gaelscoileanna.ie) roimh an Aoine, 17ú Bealtaine, cuirfear san áireamh é in aighneacht Gaelscoileanna Teo.