Méid an Téacs

Féile na bPáistí 2013

Márta 26, 2013

Beidh Féile na bPáistí ar siúl i mBéal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo ón 2-4 Aibreán 2013.

Seo é an ceathrú bliain as a chéile a bhfuil an fhéile ealaíon seo do pháistí ar siúl agus beidh féile na bliana seo á reáchtáil le linn laethanta saoire na cásca chun go mbeidh deis ag páistí freastal ar na himeachtaí éagsúla atá beartaithe.

Beidh na himeachtaí ar siúl in Áras Inis Gluaire i gCo. Mhaigh Eo thar thrí lá ón Máirt 2 – Déardaoin 4 Aibreáin 2013.

Mar chuid de na himeachtaí beidh seó agus ceardlanna do gach aoisghrúpa á reáchtáil. Beidh seó beo de chuid na ndeartháireacha Fanzini- beirt fhear grinn. Anuas air seo beidh ceardlann drumadóireachta leis na Rúach Rhythms & Seó Puipéad faoi stiúir Carmel Balfe. Is gá áit a chur in áirithe do na ceardlanna do pháistí de bharr éileamh.

Tuilleadh eolais:
Áras Inis Gluaire
Béal an Mhuirthead
Co. Mhaigheo
t.mccafferty@arasinisgluaire.ie / 09781079
www.arasinisgluaire.ie