Méid an Téacs

Folúntais Poist leis an PDST

Deireadh Fómhair 26, 2011

SEIRBHÍS FORBARTHA DO MHÚINTEOIRÍ – (SFGM) COMHAIRLEOIRÍ RÉIGIÚNACHA
DEISEANNA DO MHÚINTEOIRÍ AGUS DO PHRÍOMHOIDÍ /LEASPHRÍOMHOIDÍ DUL AR IASACHT

Bheadh saineolas san litearthacht agus/nó san uimhearthacht inmhianaithe.

Seirbhís tacaíochta is ea an tSeirbhís Forbartha do Mhúinteoirí (An tSeirbhís) arna stiúradh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna a thairgeann tacaíocht forbartha ghairmiúil do mhúinteoirí agus do phríomhoidí /leasphríomhoidí bunscoile agus iarbhunscoile maidir le raon leathan topaicí. Tá roinnt deiseanna ag an tSeirbhís faoi láthair chun dul ar iasacht go lánaimseartha i gcomhair poist mar chomhairleoir réigiúnach. Féadfar painéal a bhunú ónar féidir folúntais ag leibhéal an chomhairleora réigiúnda amach anseo a líonadh. Tá sonraí iomlána faoin jabthuairisc agus foirm iarratais le fáil ar www.pdst.ie. Is é an Deardaoin, 3ú Samhain, 2011 ar 5.00 i.n. an spriocdháta d’iarratais a fháil.