Méid an Téacs

Gael Linn: Coirm 2016

Nollaig 17, 2015

Ba mhaith le Gael Linn a chur i gcuimhne do ghaelscoileanna ar fud na tíre go bhfuil an dáta deiridh iontrála do Coirm 2016 imithe tharainn! Beidh siad sásta, áfach, glacadh le hiontrálacha suas go dtí tús laethanta saoire na Nollag.

Tá na dátaí do na féilte thíos agus is féidir cóip A4 den fhoirm iontrála a íoslódáil ag http://www.gael-linn.ie/default.aspx?treeid=268&id=1

FÉILTE COIRM GAEL LINN –  DÁTAÍ 2016

Dé Máirt 9 Feabhra 2016 – Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha

Dé Céadaoin 10 Feabhra 2016 – Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí

Déardaoin 11 Feabhra 2016 – Amharclann Naomh Mícheál, Ros Mhic Thriúin

Dé Céadaoin 24 Feabhra 2016 – Amharclann Clasach, Fionnradharc, BÁC

Déardaoin 25 Feabhra 2016 – An Grianán, Leitir Ceanainn

Dé Máirt 1 Márta 2016 – Amharclann an Hawkswell, Sligeach

Dé Céadaoin 2 Márta 2016 – An tÁras Ealaíne, An Muileann gCearr

Dé Máirt 8 Márta 2016  – Siamsa Tíre, Trá Lí

Dé Luain /Dé Máirt 14/15 Márta 2016  – Amharclann na Cathrach, Gaillimh