Méid an Téacs

Gaelscoil Phádraig – Turas Gaeltachta

Iúil 7, 2011

Ár dTuras Gaeltachta
Le Caoimhe Ní Chearúil, Rang a 5

Thosaíomar ag bailiú airgid mí roimh an dturas. Ar dtús rinneamar Siúlóid Urraithe,bhíomar ag súil go mór leis. Bhailíomar thart at dhá mhíle euro idir Rang a 5 agus 6. Ansin bhí Lá Gleasadh Suas againn. Bhí buaiteoir ó gach rang agus fuair said duais beag. Agus thoilleamar béagnach dhá chead ó sin.
Faoi dheireadh tháinig an Luain an 23ú agus bhí sceitimíní ufásach orainn! Bhí an turas sa bhus 6 uair an chloig ar fhad agus bhí tuirse orainn nuair shroiceamar tithe na Mná Tí. Stopamar ag trá Inse roimh a shroiceamar Feothanach. Bhí trí teach éagsúil, bhí teach na buachaillí in aice le teach leath de na cailíní agus bhí an teach eile suas an bother, leis na cailíní eile. Shocraíomar isteach sna tithe agus bhí sproai againn an oíche sin.
Dhúisíomar ag a 8 a chlog maidin Dé Máirt. An chéad áit a chuamar ná Gallerus, an séipéal is sine in Éirinn. Tar éis sin chuamar go dtí reilg a bhí an-shumiúil. Ansin ar aghaigh linn go dtí foirgneamh Ionad an Bhlascaoid. Thug na daoine ann puzail dúinn agus bhíomar ar fad ag rith timpeall ag lorg freagraí! B’shin an lá ba shuimiúla mar tar éis a chríochnaíomar an puzail chuamar isteach sa Daingean chun Fungie a fhéiceáil! Ceapaim go raibh sé seo ceann do na rudaí is fear mar tháinig sé suas in aice na báid! Bhí sé go hálainn, agus bhíomar scroiste tar éis na gníomhaíochtaí ar fad!
An céad lá eile bhíomar ag dul go dtí Scoil Dún Chaoin. Bhí 24 páiste ann, agus ceapaimid go bhfuil scoil beag againne! Thaispeáin siad an talann atá acu agus chuireamar a lán ceisteanna orthu. Tar éis sin chuamar ag siopadóireacht le haghaidh ár gclainne. Is tar éis sin shiúlamar go ‘Oceanworld’- an t-uisceadán. Bhí sé ana-mhaith agus bhaineamar an-taitneamh as! Rinne mé dearmaid ar an potadóireacht a rinnemar maidin dé Céadaoin ach fós bhaineamar an-taitneamh as! Arís bhíomar scroiste,ach bhí lá iontach againn.
Maidin Deardaoin chuamar go dtí scoil eile, Scoil Naomh Eirc. Bhí sé an-shuimiúl. Ansin thaisealaíomar isteach sa Daingean. Bhí a lán ar siúl againn,rinneíomar siúlóid ar dtús, ansin chuamar ag babhlál, agus ansin go dtí ionad dreapodóireachta.
Agus ansin tháinig an Aoine! Bhí brón orainn go raibheamar ag fagáil,agus go raibh 6 uair an chloig le taisteal sa bhus againn!!!  Ach bhí an spraoi againn ann agus béidh na cuimhní sin agam go deo!