Méid an Téacs

Lá Oscailte Institiúid Oideachais Marino

Deireadh Fómhair 29, 2013

Spéis agat sa bhunmhúinteoireacht nó i ngairm san oideachas?

Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9.

1. Céim B. Oid.,
2. Ardteastas San Oideachas (Bunmhúinteoireacht),
3. agus B. Eol. i Léann an Oideachais
á dtairiscint ag Institiúid Oideachais Marino

Lá Oscailte
An Satharn,
16 Samhain 2013

11 r.n. – 4 i.n.

Tuilleadh eolais: Irene Kelly ag 01-8057730 nó Irene.kelly@mie.ie

Póstaer Lá Oscailte GAEILGE 2013