Méid an Téacs

Múinteoir Béarla ag teastáíl ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin

Bealtaine 30, 2012

Tá múinteoir Béarla ag teastáil ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

Fáilteofar roimh iarratais do phost ionadaíochta don scoilbhliain 2012/2013 (14 uair, saoire mháithreachais) le héifeacht ón 12ú Meán Fómhair 2012.

Cáilíochtaí: De réir mheamram na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Iarratais:

Glacfar le hiarratais ar na foirmeacha oifigiúla atá le fáil ó:
Seosamh Mac Donncha
Rúnaí an Bhoird Bhainistíochta
Oifigí an Choiste Gairmoideachais,
Coiléar bán, Baile Átha an Rí,
Co. na Gaillimhe

Is é an dáta deireanach d’iarratais a bheith faighte (sa phost nó trí sheachadadh láimhe amháin) ná roimh 4.00i.n. ar an 6ú Meitheamh 2012.
Tionólfar agallaimh don phost thuasluaite ar an 14ú Meitheamh, 2012.

Tabhair faoi deara nach nglacfar le hiarratais ar bith i ndiaidh an spriocdháta, go bhféadfadh gearrliostú a bheith i gceist agus go ndícháileofar éinne a dhéanann canbhasáil.

Tuilleadh eolais: 091-874535 nó mnimhainnin@cogalvec.ie.

Scoil Ghaeltachta í Scoil Chuimsitheach Chiaráin ina ndéantar an teagasc iomlán tré Ghaeilge.

Is fostóir comhionannais Scoil Chuimsitheach Chiaráin.

Foilsithe ar Gaelport.com