Méid an Téacs

Múinteoir Gaelscoile, Co. Lú

Bealtaine 28, 2012

Tá múinteoir á lorg ag Gaelscoil Dhún Dealgan.

Cuirfear tús leis an tréimhse oiliúna ar 11 Meitheamh 2012.

Iarratais:
Caithfear iarratais a chur ar ríomhphost chuig gaelscdd@eircom.net nó tríd an bpost go:
FAO: Pádraig Mac Canna
Gaelscoil Dhún Dealgan
Muirtheimhne Mór
Dún Dealgan
Co. Lú

Bíodh na foirmeacha seo a leanas iniata le gach iarratas:
-Teistiméireachtaí (Ainm, teideal, teagmháil)
-Clárú na Comhairle Múinteoireachta
-Ghnáth fhoirm iarratais don Mhúinteoireacht

Is é 1 Meitheamh 2012 an spriocdháta.

Tuilleadh eolais: 042 9339389 nó gaelscdd@eircom.net.