Méid an Téacs

Múinteoir tacaíochta foghlama á lorg ag Gaelscoil Aonach Urmhumhan

Bealtaine 28, 2012

Tá múinteoir tacaíochta foghlama á lorg ag Gaelscoil Aonach Urmhumhan le tréimhse mháithreachais a chlúdú.

Toisc gur Gaelscoil í seo, is fearr Gaeilge líofa a bheith ag iarrthóirí.

Iarratais:

Ní mór iarratais a chur chuig cathaoirleach na scoile roimh 31 Bealtaine 2012:
FAO: An Cathaoirleach,
Pádraic Ó Curraoin,
Bóthar Naomh Chonláin,
An tAonach,
Co. Thiobraid Árann

Bíodh na foirmeacha a leanas iniata le gach iarratas:

-Litir chlúdach
-Teistiméireachtaí scríofa
-Teistiméireachtaí (Ainm, teideal, teagmháil)
-Gráid an chleachtaidh teagaisc
-Tuairiscí cigireachta
-CV (Neamhcheangailte/Unbound)

Tuilleadh eolais: 067 33509 nó inezgau@gmail.com.