Méid an Téacs

Painéal Lucht Féachana & Éisteachta TG4 & RTÉ Raidió na Gaeltachta

Nollaig 7, 2017

Tionscnamh é Fios Físe a bhfuil sé mar aidhm aige tuairimí phobal labhartha na Gaeilge faoi TG4 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta a fhiosrú. Tá Gaeilgeoirí á lorg a bheadh sásta suirbhé beag cúpla nóiméad faoi sceidil TG4 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta a líonadh. Is féidir an suirbhé a líonadh ar do ríomhaire, ar d’fhón póca, iPad, etc. Ní gá go mbreathnaíonn tú ar TG4, nó go n-éisteann tú le Raidió na Gaeltachta, go rialta, le páirt a ghlacadh i Fios Físe. Tá sé
dírithe ar phobal labhartha na Gaeilge ar fud na hÉireann, thuaidh agus theas. Scaiptear an suirbhé uair sa tseachtain.
 
Mar chomhartha aitheantais do na baill a líonann an dialann go rialta reáchtáltar crannchur gach mí. Bíonn duaiseanna breátha ar fáil… 6 Dhearbhán One4all ar luach €100 – €500 le buachan gach mí.
Is maith is fiú bualadh faoi mar sin!
 
Cláraigh ag: http://www.fiosfise.ie/fiosru.asp
Tuilleadh eolais: www.fiosfise.ie
Siobhán Ní Mhaoilchiaráin |Fios Físe – Painéal Lucht Féachana TG4|
|siobhan.nimhaoilchiarain@oegaillimh.ie |Teil: 091 494631 |
 
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Carna
 
Facebook: https://www.facebook.com/fiosfise/