Méid an Téacs

Peirspictíochtaí Idirnáisiúnta ar an Tumoideachas

Meán Fómhair 14, 2018

Tugtar cuireadh duit chuig an seimineár thíos Peirspictíochtaí Idirnáisiúnta ar an Tumoideachas / International Perspectives on Immersion Education. Dé Máirt 25 Meán Fómhair
Immersion Edu Irish Invite V3.jpg
Anseo thíos ta teideal na gcainteanna a spreagfaidh an plé.
Language (Re)vitalisation: The role of Immersion Education

–          An tOllamh Pádraig Ó Duibhir, SEALBHÚ, DCU

Swedish Immersion in Finland

–          Sanna Pakarinen, University of Jyväskylä, Finland

Dual Language Immersion in Estonia

–          Anna Golubeva, Estonian Educational Foundation Innove, Estonia

Implementing Early Total Immersion Education

–          Dónal Ó hAiniféin, Príomhoide Ghaelscoil Mhíchíl Cíosóg
Is féidir clárú ag an nasc seo a leanas: