Méid an Téacs

Príomhfheidhmeannach á lorg ag Comhairle na Gaelscolaíochta

Meitheamh 9, 2011

Is í Comhairle na Gaelscolaíochta an eagraíocht ionadaíoch don ghaelscolaíocht ó thuaidh. Bhunaigh an Roinn Oideachais an Chomhairle in 2000 de réir a dualgas faoi Chomhaontú Bhéal Feirste. I measc na gcritéar riachtanach don phost tá:

 • Céim 3ú leibhéal;
 • teacht ar mhodh cuí iompair;
 • scileanna foirfe cumarsáide Béarla agus Gaeilge;
 • Taithí 2 bhliain ag forbairt eagraíochta, ag tabhairt ceannasaíochta d’fhoireann, á mbainistiú agus á spreagadh, agus cruthú ar an éifeacht;
 • Taithí chruthaithe:
  • Ar bheith freagrach as airgeadas eagraíochta;
  • ar bhainistiú buiséid;
  • ar thiomsú pleananna agus straitéisí le cuspóirí eagraíochtúla a bhaint amach, agus taithí ar á gcur i bhfeidhm agus á luacháil;
  • ar fheidhmíocht eagraíochta a fheabhsú;
  • ar bheith ag feidhmiú taobh istigh de chreatlach rialachais chorparáidigh;
  • ar stiúradh foirne ar feadh 2 bhliain.

(Is féidir go gcuirfear critéir bhreise inmhianaithe san áireamh le linn gearrliostú)

Is post conartha é seo le Conradh 4 bliana. Tuarastal: Pointí Scála NJC 46 – 57 (£39k – £49k). Beidh Pinsean NILGOSC & liúntas úsáidte cairr ar fáil. Tuilleadh sonraí le fáil ó: Comhairle na Gaelscolaíochta (Poist), 4 Sráid na Banríona, Béal Feirste BT1 6ED;

Guthán 90321475
Facs 9032 4475

pomordha@comhairle.org

Dáta deiridh d’iarratais: 12.30 i.n. An Luan, an 20/06/11.
Beidh agallaimh an phoist seo ar siúl ar an Chéadaoin an 29 Meitheamh 2011

Is fostóir comhionannais í Comhairle na Gaelscolaíochta a chuireann fáilte ar leith roimh iarratais ón phobal Protastúnach agus ó mhná.