Méid an Téacs

Príomhoide Gaelscoile, Co. Laoise

Bealtaine 28, 2012

Tá príomhoide scoile á lorg ag Gaelscoil Thromaire, Co. Laoise.
Post sealadach ag feidhmiú mar phríomhoide ar feadh bliana ag tosú ón 1ú Meán Fómhair 2012 go dtí 31ú Lúnasa 2013. Is scoil lán-ghaelach í Gaelscoil Thromaire le beirt oide, múinteoir tacaíochta foghlamtha roinnte, rúnaí páirt-aimseartha agus 35 dalta.
Beidh an t-iarrthóir ráithiúil líofa sa Ghaeilge.
Is scoil lán-ghaelach í Gaelscoil Thromaire atá faoi phátrúnacht Deoise Chill Dara agus Laighean le beirt oide agus ranganna beaga atá feiliúnach d’ábhair éagsúla mar drámaíocht, corp oideachais, snámh, rince gaelach chomh maith leis na príomh-ábhair.
Iarratais:
Fáilteofar roimh iarratais ar ghnáth fhoirm iarratais do Phríomhoideacht Bhunscoile.
Seolfar iarratais chuig:
FAO: An tAthair Seosamh ó Bróithe
Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta,
Bóthar PhortLaoise,
Maighean Rátha,
Co. Laoise.
Caithfear iarratais a bheith curtha (tríd an bpost)roimh an Aoine, 6ú Meitheamh, 2012.
Tuilleadh eolais: joembrophy2@eircom.net