Méid an Téacs

Spásanna ar fáil ar an tSraith Ghaeilge sa Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile

Aibreán 25, 2018

Tá spásanna ar fáil go fóill ar an tSraith Ghaeilge sa Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile

Sraith Ghaeilge an Chúrsa

Beidh sraith ar leith sa chlár, do cheannairí uaillmhianacha i scoileanna lán-Ghaeilge an Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile (DGCS). I ndearadh agus i dteagasc na sraithe seo beidh sé tábhachtach go mbeidh tuiscint dhomhain ag mic léinn go mbeidh tuiscint dhomhain ag mic léinn ar na heochairchoincheapa agus saincheisteanna i litríocht na ceannaireachta agus go mbeidh ar a gcumas iad a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs an oideachais trí Ghaeilge. Ceann de príomhaidhmeanna na sraithe Gaeilge ná éascú agus saibhriú a dhéanamh ar phlé na ceannaireachta ionas go ndéanfaidh rannpháirtithe an plé agus cumarsáid trí Ghaeilge sna ranganna teagaisc le feidhm a bhaint as a gcuid taithí sa chómhthéacs lán-Ghaeilge.

Cliceáil anseo chun na sonraí ar fad trí Ghaeilge a íoslódail

Gach eolas ag an nasc: http://www.ul.ie/pdsl/

Dáta dúnta 25-05-2018