Méid an Téacs

Tionscadal Náisiúnta: ‘Life’s Like This’

Lúnasa 29, 2013

Teastaíonn uainn go mbeadh tusa páirteach inár dtionscadal náisiúnta: Life’s Like This

Ar Dé hAoine 20ú Meán Fómhair teastaíonn uainn go ndéanfá scannánú ar do shaol agus a thaispeáint don domhan mór cad tá ar siúil agat, cad a fheiceann tú agus cad a bhraitheann tú ar lá áirithe amháin. Cuirfear le chéile na
píosaí scannáin i bhfoirm chlár fáisnéise agus craolfar ar RTÉ é níos déanaí sa bhliain. Foghlaimeoidh an lucht féachana conas mar atá sé do dhaoine óga a bheith ag fás aníos in Éirinn inniu.

Do chlársa fáisnéise é Life’s Like This. Fútsa atá sé. Faoi do lá-sa. Faoi na rudaí atá tábhachtach dar LEATSA. Tá fáilte roimh éinne idir 13 agus 19 bheith páirteach ann. Beidh breis sonraí Life’s Like This ar fáil ó Mheán Fómhair ar aghaidh ar www.rte.ie/trte/lifeslikethis.

Is féidir do scannán a uaslódáil ar www.rte.ie/trte/lifeslikethis ón Aoine 20ú Meán Fómhair go dtí Dé Máirt, 24ú Meán Fómhair.

CONAS AGUS CAD LE SCANNÁNÚ
• Is féidir AON RUD A THAIFEAD AR AON GHLÉAS.
• Déan scannánú le guthán, ceamara, wecam, iPad… do rogha fhéin. Má dhéanann sé scannánú, is féidir é a úsáid. Ach led’ thoil, déan iarracht caighdeán ard a bhaint amach!
• Tá fuaim agus fócas tábhachtach. Is gá go mbeimis ábalta an t-ábhar a fheiscint agus chloisint go soiléir.
• Úsáid teanga ar bith – Gaeilge, Béarla, Polainnis, Fraincís …&rl
• Bíodh do scannán 2 nóim ar fhad ar a mhéid.
• Ag tús an scannáin inis d’ainm dúinn agus cén t-am ag a bhfuil tú ag scannánú.
• Is féidir scannánú a dhéanamh ag aon am den lá agus/nó iomaí uair sa lá chomh fada’s gur ar 20ú Meán Fómhair atá sé.

DO SCANNÁN A CHUR AR FÁIL DÚINN
• Spriocdháta taiscthe ná 8 i.n. ar Dé Máirt 24ú Meán Fómhair.
• Cuimhnigh, faigh cead sara ndéanann tú scannánú.
• Ní úsáidfear ach na scannáin lena sheoltar foirm cheadúnais atá sínithe ag an mbeirt thuismitheoir. Is gá go mbeadh foirm cheadúnais sínithe ag a dtuismitheoirí (nó acu fhéin má tá siad os cionn 18 d’aois) ag gach éinne atá faoi thuairisc i do scannán. Is féidir leat iad ar fad a uaslódáil nó iad a sheoladh le chéile.
• Sara ndéanann tú duine a scannánú faigh cead uathu.
• Má tá scanóir agat, déan scanáil ar an bhfoirm cheadúnais agus déan uaslódáil air in éineacht le do scannán ag baint úsáid as an ngléas ar thaobh na lámha deise.
• Agus tú ag uaslódáil, breac síos uimhir ghutháin póca / uimhir theangmhála do thuistí AGUS ainm gach éinne atá faoi thuairisc i do scannán san áit go bhfuil MESSAGE (an-tábhachtach!).
• Muna bhfuil teacht agat ar scanóir, is féidir cóip chrua des na foirmeacha cheadúnais a sheoladh go Life’s Like This, Macalla Teoranta, 7 Sráid Lombaird Thoir, BÁC 2, ach bí cinnte de go bhfuil ainm iomlán do scannáin luaite ar an bhfoirm.
• Nuair atá do scannán á shábháil agat ar do ríomhaire cur d’ainm fhéin mar ainm air (céad ainm agus sloinne).
• Muna féidir leat do scannán a uaslódáil, seol é go: Life’s Like This, Macalla Teoranta, 7 Sráid Lombaird Thoir, BÁC 2. Ní seolfar an chóip seo ar ais chugat.
• Bainfear úsáid as réimse leathan scannáin sa chlár fáisnéise, ach ar an ndrochuair ní bheidh gach scannán san áireamh.
• Fiosrúcháin go: lifeslikethis2013@gmail.com nó guthán: 01 670 4012 nó 01 670 4895

CUIMHNIGH LE DO THOIL:
MUNA BHFUIL FOIRM CHEADÚNAIS SHÍNITHE AGAINN DO GACH ÉINNE ATÁ FAOI THUAIRISC I DO SCANNÁN – NÍ BHEIMID ÁBALTA DO SCANNÁN A ÚSÁID SA CHLÁR FÁISNÉISE.

ÍOSLÓDÁIL AN FHOIRM CHEADÚNAIS Ó www.rte.ie/trte/lifeslikethis AGUS SEOL CHUGAINN É AG: Life’s Like This, Macalla Teo, 7 Sráid Lombaird Thoir, BÁC 2.

Ar Dé hAoine 20ú Meán Fómhar is déantóir scannán tú.

Is cuid den stair tú.

Déan rud éigin réadúil, cur daoine ag machnamh.

Fútsa atá sé.

BREIS EOLAIS
Ar Dé Aoine 20ú Meán Fómhair teastaíonn uainn go ndéanfá scannánú ar 2 nóim ar an uasmhéid de do lá. Aon ábhar agus gach ábhar:
• Coinne leis an bhfiaclóir
• Obair bhaile á dhéanamh ar an mbus
• Bearradh gruaige
• Amhrán
• Am crúite na mbó ar éirí na gréine
• Oíche amuigh le cairde
• An teaghlach ag teacht le chéile
• Ocáid spórtúil
• Físeán mearscaipthe nó seisiúin Facebook

Foilsithe ag Macalla Teo.