Méid an Téacs

Beofast i mBéal Feirste

Feabhra 4, 2014

Dé hAoine seo caite, 17 Eanáir 2014, tháinig 7 scoil le chéile i mBéal Feirste ag an ‘Oh Yeah’ centre fá choinne ‘Beo-Fast’. As an seachtar scoil sin, bhí cúigear acu as Dún na nGall agus bhí dhá scoil eile as Béal Feirste. Séard a bhí I ‘Beo-Fast’ go bunúsach nó ceolchoirm de chuid Beo. Déanann Beo iarracht bannaí rac Éireannach agus ceol nua a chuir chun cinn. Bhí ‘Beo-Fast’ ar cheann amháin de na ceolchoirmeacha de chuid Beo a bhí ar súil ar fud na tíre ar an Aoine sin. Bhí cúig cheolchoirm eile de chuid Beo ar siúl i scoileanna difriúla ó cheann ceann na tíre. Bhí na cheolchoirm eile i Dungloe, Castlebar,Youghal, Dingle agus Stranorlar. Fósta, bhí an ceolchoirm i mBéal Feirste ar an chéad cheolchoirm de chuid Beo a bhí ar siúl i dTuaisceart Éireann.

Roimh an cheolchoirm, bhí bean darbh aimn Linda Ervine ag labhairt faoin teanga ghaeilge. Bíonn Linda Ervine ag munú agus ag spréadh an teanga fríd an phobail Protastúnach i mBéal Feirste. Bhí sí ag labhairt os coinne na scoileanna uilig a bhí ag freastáil ar an ghig níos moille an oíche sin. Labhair Linda faoi an bealach a bhíonn sí ag munú gaeilge do Phrotastúnaigh i oirthear Beál Feirste. Cainteoir iontach suimiúl ab í Linda Ervine. I ndiaidh urlabhra Linda, bhí seans ag na scoilairí uilig píosa siopadóireacht a dhéanamh i lár mBeál Feirste agus d’fhill said ar ais or an Oh Yeah Centre in am don cheolchoirm.

Thosaigh an gig ag a seacht a chlog agus bá é Callum Stewart an chéad duine leis an stáitse a ghlacadh. Sheinn sé an giotár agus chan sé cúpla amhrán. Chruthaigh sé atmaisféar deas sa seomra. Díreach i ndiaidh Callum Stewart tháinig Apollo Six ar an stáitse. Banna óg as Leitirceanainn atá iontú le baill den ghrúpa as Clochar Loreto agus Coláiste Naomh Adhamhnáin atá sa bhaile. Sheinn siad amhráin raic agus thug siad ar dhaoine toiseacht ag léim agus ag damhsa.

Roimh an dara leath den ceolchoirm, bhí sos beag ann nuair a bhí “More Than Conquerors” ag ullmhú an stáitse. Bhí gach duine ag súil go mór leo agus níor lig MTC síos an lucht féachana. Rinne said trup ar dóigh agus bhí atmaisféar bríomhar acu. Bhí páirt den lucht féachana ag “mosháil” agus ag léimtí thart leis an gceol. Bhí gach duine ar bís agus bhí craic ar dóigh ann!

Chríochnaigh an gig ag a naoi a chlog. Bhain gach duine sult as an oíche agus bhí turas fada bus ar ais go Dún na nGall os ár gcomhair amach, ach níor chuir sé sin isteach nó amach ar dhuine ar bith indiaidh an lá iontach a bhí acu I mBéal Feirste. Oíche ar dóigh a bhí ann. Beo go deo!

Féach tuilleadh sonraí agus grianghraif le Carrie Davenport ar http://beoireland.com/