Méid an Téacs

Comórtas Fichille Cúige Laighean 2011

Bealtaine 11, 2011

Mhúscail an domhain le guthanna na heinimí go luath Bealtaine 9ú ach amach as seo bhí comórtas speisialta ar siúl an lá sin, comórtas ina raibh níos mó ná guthanna héininí, comórtas fichille na mbunscoileanna go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Aon scoil déag ar tháinig chuig an scoil iontach Gaelscoil Chnoc Liamhna chun páirt a glacadh ins an comórtas thar barr seo a bhí eagraithe ag múinteoir fichille Úna O Boyle le tacaíocht ó Gaelscoileanna Teo. Go luath a bhí na póstaeir ag dul suas agus na balún a shéid agus go tobann bailiú na scoileanna ag 10.15rn agus go luath tar éis sin inar thosaigh an chéad cluiche, croiche beaga ag preabadh. Smaointeoireacht straitéiseach in intinn gach uile páiste, bua an buanthrófaí fichille deartha go speisialta ag Shane Holland! I rith an lá bhí croiche briste, bhí croiche ar bonn na muice, ach go hairithe bhí croiche lán le bheithe ag caint agus ag imirt le páistí eile leis an teanga nádúrtha féin. Lá iontach speisialta a bhí ann. Ag deireadh na gcluichí ina raibh an timire ag cur allas bhí buaiteoirí ann. Na daltaí cruinnithe thart ar an réiteoir bocht Brendan Corrigan (a bhí ag cuir allas fosta), croíthe fós ag preabadh! Dan Boyle ina measc ag fanacht na duaiseanna a roinnt amach. Sos, sos beag! Bhí gach uile duine ana bhroidiúil gur chuir Clare Spáinneach as Gaelscoileanna Teo cúirt ar an eachtra stairiúil seo. Bhí an comórtas briste suas i dhá grúpa toisc go raibh an méid sin daltaí agus scoileanna ag glacadh páirt, grúpa Banba agus grúpa Fola, an grúpa Banba ag troid don Buanthrofaí Fichille. Ag 1.15in tháinig na daltaí árais chuig an halla a bhí gléasta suas don ócáid seo. Bhí gach uile paiste ag siúl le scéal bhroidiúil don scoil. Bhí an atmaisféar mothaithe ag gach uile tuismitheoir, gach múinteoir, gach coimeádaí, gach dalta, gach duine. Bhí bród sa halla, ach… ach cé hiad na buaiteoirí?!

Grúpa Fola i dtús,
An tríú háit: Scoil an tSeachtar Laoch, Bhaile Munna, Baile Átha Cliath
An dara háit: Scoil na Ríthe, Domhnach Seachnaill, Co na Mí
An chéad áit, le bualadh druma: Scoil Lorcáin, Baile na Manach, Co. Bhaile Átha Cliath

Bhí sé ceart ansin Smaoineamh ar an clann fichille ríoga:

Prionsa Fichille: Fiachra as Scoil Bhríde
Beanphrionsa Fichille: Cáit as Scoil Lorcaín

Sos deich soicind le croiche a bheith ceart arís

An bhanríon fichille agus an rí fichille ag teacht suas le chéile
Banríon Fichille: Caoimhe as Scoil an tSeachtar Laoch, Bhaile Munna, Baile Átha Cliath
Rí Fichille: Cillian as Scoil Mologa, Crois Araild, Baile Átha Cliath

Bomaite grianghraif!

An Ríoga Fichille ag faigh coróin fichille agus trófaí fichille le bród.

Anois go dtí an grúpa Banba.
Oh mo gollywash, anois go bhfuil na croiche ag preabadh níos láidre.

Dan Boyle ag seasadh siar ag fanacht.
Saghas X-factor drumaí ar siúl.
Cad é an scéal?

Grúpa Banba ag troid don buanthrofaí Fichille 2011.

An tríú háit: Scoil Mologa, Crois Araild, Baile Átha Cliath.
An dara háit: Scoil Bhríde 2, Raghnallach, Baile Átha Cliath.

Cad é an scéal?

An chéad áit,

Daltaí ag rá “Scoil Bhríde” ach an bhfuil scéal eile ann?

Le bualadh druma:

Scoil Bhríde, Raghnallach, Baile Átha Cliath.

An Buanthrofaí Fichille inar bhuaigh Scoil Aonghusa as Droichead Átha, Co. Lú i 2010 ag dul chuig Scoil Bhríde, Rannalagh, Baile Átha Cliath an bhliain seo, 2011.

Chuaigh gach uile dalta abhaile le scéal, le bronntanas, le bród agus go háirithe le cuimhne; ná déan dearmad; le tacaíocht ó Gealscoileanna Teo agus le tacaíocht ó Príomhoide Con Ó Tuama ó Gaelscoil Chnoc Liamhna; go raibh míle maith agaibh. Ní bheadh muid in ann an spóirt agus an comórtas fichille iontach seo a imirt gan tacaíocht.
Lá iontach a bhí ag daltaí ó na scoileanna éagsúla agus lá iontach ag na múinteoirí, tuismitheoirí, coiméidí.
Ag siúl go mór anois le 2012.

Fíor buíochas do gach scoil a ghlac páirt an bhliain seo agus go háirithe Gaelscoil Chnoc Liamha, ionad na gcluichí.

Seo iad na scoileanna a glac páirt:

 • Scoil Aonghusa, Geata an Domhnaigh, Droichead Átha, Co. Lú
 • Gaelscoil Chnoc Liamhna, Seanbhóthar Chnoc Liamhna, BÁC 16
 • Gaelscoil an Bhradáin Feasa, Bóthar an Mhuilinn, Droichead Átha, Co. na Mí
 • Scoil Bhríde, Bóthar Feadha Cuilinn, Raghnallach, Baile Átha Cliath 6
 • Gaelscoil Mhoshíológ, An Chraobhachm Bth. Charn an Bhua, Guaire, Co. Loch Garman
 • Gaelscoil Inse Chór, Droichead na hInse, BÁC 8
 • Gaelscoil Bharra, Ascal an Fhasaigh, Cabrach, BÁC 7
 • Scoil Mologa, Bóthar Tigh Chláir, Crois Araild, Baile Átha Cliath 6W
 • Scoil Lorcáin, Cearnóg Eaton, Baile na Manach, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Gaelscoil Bhriain Boroimhe, Seanbhaile, Coill na nÚll, Bóthar Chill Dhéagláin, Sórd, Co. Átha Cliath
 • Gaelscoil na Ríthe, Bóthar Dhroim Rí, Domhnach Seachnaill, Co na Mí
 • Scoil an tSeachtar Laoch, Bóthar Bhaile Munna, Baile Átha Cliath 11