Méid an Téacs

Gaelcholáiste na Mara – Lá Spóirt Idirscoile

Bealtaine 22, 2012

Bhí lá spórt idirscoile iontach ar siúl i nGaelcholáiste na Mara Dé Céadaoin 16ú Bealtaine. Tugadh cuireadh do na scoláirí céad bliana ó Mheánscoil Garman agus  ó Ghaelcholáiste Phort Láirge freastal ar an ócáid. Ghlac 120 scoláire ar fad páirt in imeachtaí an lae agus bhaineadar sult is spórt as . Bhí na daltaí roinnte i bhfoirne meascaithe le daltaí ón dtrí scoil ar gach foireann agus ainmneacha na gcontae ar na foirne difriúla. I measc na gcomórtais a eagraíodh bhí cluichí cispheile, peil gaelach, rásaí éagsúla, puc fada,tarraingt téide, srl.

Ag an deireadh ba í foireann Bhaile Átha Cliath  an fhoireann ab fhearr agus bronnadh bonn breá ar gach duine acu. Ba é buachaill an lae ná Killian Gorby ó Mheánscoil Garman, ba í cailín an lae ná Niamh Bridges ó Ghaelcholáiste Phort Láirge agus bronnadh an bua don scoil ab fhearr ar an lá ar Ghaelcholáiste na Mara. Míle buíochas do na múinteoirí spóirt ó Ghaelcholáiste na Mara a d’eagraigh imeachtaí an lae; oidí Tony, Gearóid agus Breandán agus do na múinteoirí ón dá scoil eile a thug lámh cunta dóibh.