Méid an Téacs

Gaelscoil Chaladh an Treoigh – Seachtain na Gaeilge

Márta 27, 2012

Thugamar cuireadh do Ghaelscoil Ó Doghair teacht ar cuairt chugainn ar an 13 Márta le linn Seachtain na Gaeilge. Tháinig Rang III agus Rang V agus an príomhoide agus bheirt oide ranga ina dteannta. Bhí ceoltóirí ó Ollscoil Luimnigh linn ón 10 go dtí a 12 ag casadh ceoil agus amhráin dúinn. Rinne siad rince Gaelach agus damhsa ar an seannós freisin. Bhí lón mór againn le muintir Ollscoil Luimní agus le daltaí Ghaelscoil Ó Doghair. Phléamar seifteanna difiriúla chun an Ghaeilge a chur i bhfeabhas ar scoil agus d’iarramar ar na daltaí a gcuid smaointe a roinnt lena chéile.

Bhí deis ag na daltaí páirt a ghlacadh i dTráth na gCeist agus i gcluichí spóirt tar éis am lóin agus bronnadh duaiseanna orthu roimh dheireadh an lae. Bhí Gaeilge bhreá bhlasta á labhairt i rith an lae.

Ghlac Gaelscoil Chaladh an Treoigh páirt i gCoirm i dTrá Lí le déanaí. Bhuaigh siad dhá ghradam – ceann amháin le haghaidh an ceol a bhain siad úsáid as agus ceann eile don an téama a bhí bainteach leis.

Léiríomar dráma ar a dtugtar na ‘Mucateers’ don fhéile drámaíochta ‘Coirm’ agus don ‘Chomórtas Scoildrámaíochta’. Chuireamar an dráma ar stáitse ar an Aoine seo caite 23 Márta i halla nua na scoile. Thugamar cuireadh do thuismitheoirí, do sheantuismitheoirí, aintíní, uncail agus cairde gach dalta sa scoil freastal ar an seó. Rinneamar a lán oibre chun an drama a léiriú, agus bhí gach éinne an-bhrodúil as Rang a 5. Bhíomar thar a bheith sásta é a chur i láthair os comhair lucht féachana. Ba seó siamsúil é agus bhí sé oiriúnach do pháistí. Lean an seó thart ar tríocha cúig nóiméad. Bhí slua mór ann agus bhí spórt agus spraoi iontach ann.

Le linn Seachtain na Gaeilge rinne gach rang i nGaelscoil Chaladh an Treoigh dán/amhrán/taispeántas/seó difriúil ag tionól sa Halla agus bhain gach rang taitneamh as breathnú ar na ranganna difriúla. Bhí comórtas postaer ar siúl freisin agus thugamar duaiseanna Uibheacha Cásca do na daltaí a bhuaigh. Labhairt na Gaeilge an téama a bhí leis.