Méid an Téacs

Gairmscoil Chú Uladh – Bliots Cispheile idirscoile

Samhain 5, 2013

Ag tús mí Dheireadh Fomhair socraíodh bliots Cispheile idirscoile don chéad bhliain (Girseachaí + Gasúraí) a eagrú. Ghlac trí Scoil ghaelach ar fad páirt sa chomórtas cispheile seo, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Colaiste Chineal Eoghain agus muid féin, Gairmscoil Chú Uladh.

B’ iad na príomh spriocanna den chomótas seo ná deis a thabhairt do na daltaí feabhas a chur ar a gcuid scileanna cispheile ina dteannta lena gcuid Gaeilge. Cuireadh béim faoi leith ar an Ghaeilge a úsáid mar mheán cumarsáide le linn an lae. Bhain na daltaí uilig an-tairbhe as an imeacht ó thaobh na Gaeilge de.

Cé go raibh an – choimhlint idir na foirne uilig go léir sa deireadh bronnadh coirn agus boinn ar ghasuraí Colaiste Chineal Eoghain agus girseachaí Colaiste Chineal Eoghain. B’ é an t- atmaisféir gaelach, spreagúil agus dearfach a bhí le feiceáil le linn na cluichí iomaíoch agus siamsúil an rud is tabhachtaí a thainig amach as an lá!