Méid an Téacs

Gairmscoil Chú Uladh – Blitz Peil Ghaelach

Bealtaine 30, 2012

Ar an tríú lá de Bhealtaine, 2012 bhí comórtas peil ghaelach ar siúl i nGleann Fhinne.  Dhá chomórtas “naonúr-an–taobh” a bhí ann, ceann do na gasúir agus ceann do na girseacha sa chéad bhliain.  Ghlac ceithre scoil páirt ar an lá, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, PCC An Falcarrach, Finn Valley agus Gairmscoil Chú Uladh, Béal an Átha Móir.

D’imir na foirne roinnt peil iontach ar an lá agus bhí an aimsir go hálainn.  Rinne achán scoil iarracht mhór Gaeilge a labhairt lena chéile.  Chabhraigh beirt ón cheathrú bliain leis an
réiteoireacht agus rinne siad job maith.  Tar-éis na gcluichí bhí go leor bia agus deochanna ar fáil sa clubtheach.

Bhí an bua ag na gasraí as Pobalscoil Ghaoth Dobhair agus an bua ag na girseacha as Gairm scoil Chú Uladh.  Bhí boinn ar fáil do na buaiteoirí agus fosta do na foirne a bhí sa dara háit.
Bhain gach duine sult as an lá.

An Máistir Ó Gallachóir,
Gairmscoil Chú Uladh.