Méid an Téacs

Tráth na gCeist – Gaelscoil de hÍde

Meán Fómhair 23, 2010

Bhí spórt is scléip ag páistí Rang 5 ó Ghaelscoil de hÍde, ó Scoil na Mainistreach agus ó Scoil Mhuire, Ros Comáin ar an 9ú lá de Mhí na Márta le linn Seachtain na Gaeilge 2010. D’eagraigh Múinteoir Laoise Nic an Rí, ó Ghaelscoil de hÍde, Tráth na gCeist as Gaeilge le haghaidh suas le céad páistí ‘sna trí bhunscoileanna sa bhaile mór. Is i Scoil na Mainistreach a cuireadh an imeacht ar siúl agus bhain gach éinne a bhí páirteach ard-taitneamh as. Bhí ceisteanna faoi Spórt, Cúrsaí Reatha, Ceol, Stair, Tír eolas agus ábhar eile nach iad. Chuir sé gliondar chroí ar na múinteoirí uile a bhí i láthair a ndaltaí a fheiceáil ag cumarsáid i nGaeilge go nádúrtha, spraíúil. Bhí na foirne meascaithe le páistí ó na trí scoileanna agus b’álainn an rud é na páistí a fheiceáil ag obair i dteannta a chéile. Bronnadh duaiseanna ar na buaiteoirí ag an deireadh a bhí urraithe ag Gaelscoileanna Teo. D’aontaíomar go léir idir mhúinteoirí agus páistí gurbh iontach an ócáid a bhí ann agus táimid ag tnúth le Seachtain na Gaeilge 2011 chun imeacht eile a eagrú idir na scoileanna chun cairdeas agus dul chun cinn na teanga a chothú i measc aos óg Ros Comáin.