Méid an Téacs

Dhá fholúntas – Comhairle na Gaelscolaíochta

Meán Fómhair 30, 2014

Eagraíocht bheag, bheo, fhuinniúil is ea CnaG, atá ar lorg daoine chun an Ghaelscolaíocht a chur chun cinn agus chun feidhmiú ar fhoireann ghairmiúil, thiomanta.

Tá 2 fholúntas i bpoist shinsearacha againn faoi láthair:

Oifigeach Sinsearach Forbartha (Buan)
TAG: 101
TUARASTAL: NJC 41-44-£34,894-£37,578 +Pinsean +Liúntas Cairr
SUÍOMH: Béal Feirste

Oifigeach Sinsearach Pleanála Ceantar (Post bliana le síneadh mar fhéidearthacht ag brath ar mhaoiniú)
TAG: 102
TUARASTAL: NJC 41-44-£34,894-£37,578 +Pinsean +Liúntas Cairr
SUÍOMH: Béal Feirste

Is féidir leat pacáiste iarratais a iarraidh ach teagmháil a dhéanamh le: Foireann Earcaíochta CnaG, An Dara hUrlár, an Foirgneamh Metro, 6-9 Cearnóg Dhún na nGall Theas, Béal Feirste, BT119EW. Guthán: 08001300330. Ríomhphost: earcaiocht.comhairle@capita.co.uk

Ní mór duit d’ainm, do sheoladh agus an uimhir thagartha thuas luaite a lua ar gach iarratas.

Is cóir d’iarratasóirí ar mian leo tuilleadh eolais a fháil maidir leis na poist roimh dóibh iarratas a dhéanamh orthu glao a chur ar Phól Ó Mórdhaar

028 90321475 nó ríomhphost a chur chuige ag pomordha@comhairle.org.

Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a chur ar ais le bheith seachadta tráth nach déanaí ná 12.00i.n., Dé hAoine, an 17 Deireadh Fómhair 2014.

Is fostóir comhionann as deiseanna é CnaG, a chuireann fáilte roimh iarratais ó bhaill den Phobal Protastúnach agus ó mhná go háirithe.