Méid an Téacs

Folúntas: Feidhmeannach Oifige/Airgeadais le GAELSCOILEANNA TEO.

Eanáir 30, 2013

Feidhmeannach Oifige/Airgeadais páirt-aimseartha, sealadach á lorg ar chonradh go 30 Meitheamh 2013. Tá féidearthacht ann síneadh a fháil ar an gconradh ach maoiniú a bheith ar fáil ina leith.

Duine fuinniúil, le sár scileanna airgeadais, eagrúcháin, riaracháin agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán Gaeilge atá de dhíth. Duine a bhfuil tuiscint mhaith aige/aici ar chúrsaí airgeadais agus ar gnáth riaracháin oifige.

Scála Tuarastail: €15,258 – €22,484 (ag braith ar thaithí)

Eolas faoi ghnó na heagraíochta ar fáil ag www.gaelscoileanna.ie

Tuilleadh eolais, critéir an phoist móide foirm iarratais le fáil ar iarratas trí ghlaoch a chur ar 01-8535191 nó trí ríomhphost chuig nora@gaelscoileanna.ie

Spriocdháta le haghaidh iarratas comhlánaithe:

5.00i.n. Déardaoin, 14 Feabhra 2013.

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.