Méid an Téacs

Folúntas i Naíonra KinderKare, Contae Liatroma

Iúil 5, 2018

Múinteoir Naíonra á lorg ag Naíonra KinderKare;

  • Teastas FETAC leibhéal 6  ar a laghad
  • Taithí trí bliana ag obair in earnáil na luathbhlianta
  • Cur amach a bheith acu ar Acht Um Chúram Leanaí 1991 & Rialacháin 2016
  • Spéis faoi leith a bheith ag obair le páistí
  • Cur amach ar théamaí Aistear/Síolta
  • Líofacht sa Ghaeilge
  • Cáilíochtaí gharchabhrach
  •  Aire a thabhairt do pháistí
  • Pleanáil, tuairisciú agus athbhreithniú dá réir
  • Comhoibriú le tuismitheoirí/ comhghleacaithe sa naíonra

Is féidir CV a sheoladh chuig kinderkare1@outlook.com (FAO Eilis) nó chuig KinderKare Naíonra, Castlecara Road, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma