Méid an Téacs

Folúntas: Múinteoir Tacaíochta Foghlama i nGaelscoil Uí Earcáin, Baile Átha Cliath

Meitheamh 29, 2015

Is scoil lánghaeilge sinn le stádas forbartha. Táimid aitheanta mar scoil le stádas DEIS Banda I. Duine fuinniúil, le sárscileanna agus taithí múinteoireachta, riaracháin agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge atá de dhíth.

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 10.07.2015

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21439/