Méid an Téacs

Folúntas: Stíurthóir Naíonra á earcú i mBaile Átha Cliath

Iúil 26, 2016

Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra an Chuilinn i mBaile an Tirialaigh, Baile Átha Cliath 15.

Cineál Poist: Páirt-aimsreach 21-24 uair (le socrú) in aghaidh na seachtaine ar chonradh 38 seachtaine i gcómhair an scéim ECCE

Riachtannais:
• Gaeilge líofa
• CDBO Leibhéal 6 nó níos airde i gCúram Leanaí
• Cáilíocht Gharchabhrach
• Cúrsa um Chosaint Leanaí
• Taithí
• Scileanna cumarsáide maithe le daoine fásta agus le páistí

Dáta deireanach a nglacfar le hiarratais: 10/08/2016

Dáta tosnú: 1/09/2016 (cúpla lá roimhré le hullmhú / traenáil)

CV agus litir iarratais chuig Joanne ag naionraanchuilinn@gmail.com