Méid an Téacs

Múinteoirí á lorg ag Coláiste na bhFiann

Feabhra 28, 2014

Tá múinteoirí á lorg ag Coláiste na bhFiann do na chúrsaí a bheidh á reáchtáil sa Samhradh.

Is féidir leo teagmháil a dhéanamh liom ag michelle@cnb.ie má tá spéis acu ann nó i gcóir breis sonraí.

Michelle Ní Ghialláin | Coláiste na bhFiann

Droim Rí | Co. na Mí
Fón (+3531) 825 9342 | Faics (+3531) 824 0523 | michelle@colaistenabhfiann.ie