Méid an Téacs

Múinteoirí de dhíth

Deireadh Fómhair 29, 2013

Tá fóluntais sna scoileanna seo a leanas:

Gairmscoil Éinne, Cill Rónáin, Oileáin Árann (Eolaíocht & Matamaitic)

Gairmscoil Fheichín, Corr na Móna (Gnó, Matamaitic, LCVP) saoire mháithreachais le tosú i mí na Samhna

Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, Oileáin Árann (Gnó, Matamaitic, LCVP) saoire mháithreachais le tosú i mí na Samhna

Is féidir teagmháil a dhéanamh mar a leanas:

An Roinn Pearsanra, 091-874528/0
Bord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe & Ros Comáin,
An Coiléar Bán,
Baile Átha an Rí
Co. na Gaillimhe

Máire Ní Bhlioscáin,
Rannóg Pearsanra