Méid an Téacs

Speisialtóir Tionscadail

Bealtaine 3, 2013

Cuireann Comhairle na Gaelscolaíochta fáilte roimh iarratais ó iarrathóirí a bhfuil taithí acu chun tuarascáil mhionsonraithe a ullmhú ina ndéanfar measúnú straitéiseach ar riachtanais Earnáil na Gaelscolaíochta ar bhonn réigiúnach, ar an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

Tuarastal: £52k pro rata agus costais atá bainteach leis

Treimhse Fostaíochta: 25 lá

Critéir Riachtanach:

  • Cáilíocht tríú leibhéal i réimse an oideachais, na pleanála nó na bainistíochta;
  • Taithí 3 bliana i gcáil bhainistithe tionscadail;
  • Taithí chúlra 2 bhliain sa phleanáil lóistíochta;

Critéir Inmhianaithe: Fios ar earnáil na Gaelscolaíochta; Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaelscolaíochta.

Is é an dáta druidim d’iarratais agus moltaí tionscadal ná 12:30 an Aoine 10ú lá Bealtaine 2013

Le haghaidh foirm iarratais nó tuilleadh eolais téigh i dteagmháil le P Ó Mordha ar (028) 90 321 475 nó ag pomordha@comhairle.org

Seoladh: 4 Sráid na Banríona Béal Feirste BT1 6ED